Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Kultura, umění > Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví" - Protagoniste´, podniky a si´t


 

 


Madl Claire, Píša Petr, Wögerbauer Michael,: Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví" - Protagoniste´, podniky a si´t


Madl Claire, Píša Petr, Wögerbauer Michael,: Na cestě k Doporučená cena: 425,- Kč
Naše cena: 383,- Kč
(sleva 10 % - ušetříte 43 Kč)

Druh vazby: Knihy - vázané
Počet stran: 374
Rozměr: 166 x 243 mm
Vydáno: 2019-09-16
Stav: Skladem v externím skladu
Datum odeslání: Do týdne

ISBN: 978-80-200-3054-2
EAN: 9788020030542
Nakladatelství: Středisko spol. činností AV ČR, v. v. i.
Sdílejte na Facebooku


Kniha a knizˇni´ trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovsky´ch promeˇn, jimizˇ procha´zela habsburska´ monarchie od na´stupu Marie Terezie azˇ do revolucˇni´ho roku 1848. Monografie Na cesteˇ k „vy´borneˇ zrˇi´zene´mu knihkupectvi´“ zkouma´ vy´voj knizˇni´ho trhu v Cˇecha´ch mezi lety 1749 azˇ 1849, prˇedstavuje jeho hlavni´ protagonisty, podniky i profese podi´leji´ci´ se na tehdejsˇi´ knizˇni´ kulturˇe. Autorˇi sleduji´ zapojeni´ knizˇni´ch profesiona´lu° do tuzemsky´ch i zahranicˇni´ch si´ti´ a prˇiblizˇuji´ cesty, po ktery´ch se knihy ubi´raly k dramaticky se rozsˇirˇuji´ci´ cˇtena´rˇske´ verˇejnosti. Kniha objasnˇuje strukturu intelektua´lni´ vy´meˇny a podoby komunikace v dobeˇ, ktera´ sehra´la urcˇuji´ci´ roli v procesu utva´rˇeni´ moderni´ verˇejne´ sfe´ry a formova´ni´ novodobe´ho na´roda.

 

Zatím nikdo nehodnotil.

Hodnotit
Hodnocení knihy

Počet hvězdiček

Jméno:
Hodnocení:
Zrušit


 

 

 

Ks:

 

 

 

 

© 2000 - 2020 Jasminka.cz