Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Wolters Kluwer Cr


 

 

Wolters Kluwer Cr


Zobrazeno 1-20 výsledků z 184
řazených:
Lasák Jan: Právo obchodních společností
Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvě ...
více o knize

Naše cena: 495,- Kč - (sleva 10 %)

Pecková Adéla, Boháček Martin,: Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN
Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika ...
více o knize

Naše cena: 179,- Kč - (sleva 10 %)

Horník Jan: Základní minimum o korupci a trestním právu pro pedagogy středních škol 
Korupce a její nejrozmanitější formy trápí společnost dnes a denně. Jelikož korupce ohrožuje zákonnost, demokracii a lidská práva, podrývá dobrý způso ...
více o knize

Naše cena: 254,- Kč - (sleva 10 %)

Pauknerová Monika: Zákon o mezinárodním právu soukromém Komentář
Komentář renomovaného autorského týmu je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje ...
více o knize

Naše cena: 1614,- Kč - (sleva 10 %)

Kincl Michael: Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné ...
více o knize

Naše cena: 323,- Kč - (sleva 10 %)

Valešová Renata, Hradil Jaroslav,: Zákon o veřejných dražbách: Praktický komentář
Valešová Renata, Hradil Jaroslav,: Zákon o veřejných dražbách: Praktický komentář
Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných ...
více o knize

Naše cena: 268,- Kč - (sleva 10 %)

Svoboda Karel: Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Další publikace z ediční řady Právo prakticky se tentokrát zaměřuje na smlouvu o úschově a o skladování (smlouvy schovací) a na smlouvu o důchodu a o ...
více o knize

Naše cena: 248,- Kč - (sleva 10 %)

Kelblová Hana: Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana
Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva ...
více o knize

Naše cena: 266,- Kč - (sleva 10 %)

Kameník Petr: Živnostenský zákon: Komentář
Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského ...
více o knize

Naše cena: 765,- Kč - (sleva 10 %)

Vítová Blanka: Zákon o ochraně spotřebitele: Komentář
Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snaži ...
více o knize

Naše cena: 558,- Kč - (sleva 10 %)

Merhaut Marek: Vlivy ekonomické krize na změnu chování management
Odborná monografie se zabývá managementem hotelových a gastronomických zařízení. Novost přístupu autora k tématu spočívá v tom, že má zájem postihnout ...
více o knize

Naše cena: 284,- Kč - (sleva 10 %)

Hrubá Jana, Chvál Martin,: Na cestě ke kvalitní škole
Hrubá Jana, Chvál Martin,: Na cestě ke kvalitní škole
V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeno ...
více o knize

Naše cena: 373,- Kč - (sleva 10 %)

Polišenská Petra: Musíš znát...Pozemkové právo a právo životního prostředí
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury pozemkového práva a práva životního prostředí za období let 2014 a ...
více o knize

Naše cena: 243,- Kč - (sleva 10 %)

Pfeiffer Magdalena: Dědický statut
Pfeiffer Magdalena: Dědický statut
Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva souk ...
více o knize

Naše cena: 405,- Kč - (sleva 10 %)

Kosař David: Judicializace justiční politiky
Judicializace politiky představuje jeden z nejdůležitějších fenoménů ústavního práva již několik dekád. V posledních letech však soudy zacházejí ještě ...
více o knize

Naše cena: 396,- Kč - (sleva 10 %)

Lavický Petr: Judikatura k rekodifikaci - Darování, koupě, směna
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se darováním, koupí a směnou. V občanském zák ...
více o knize

Naše cena: 441,- Kč - (sleva 10 %)

Lavický Petr: Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht
Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upraveným ...
více o knize

Naše cena: 531,- Kč - (sleva 10 %)

Janatka František a kolektiv: Podnikání v globalizovaném světě
Janatka František a kolektiv: Podnikání v globalizovaném světě
Kniha představuje praktickou učební pomůcku zejména pro studenty ekonomických oborů. Autoři v knize vykládají vztah podnikání a globalizace velmi komp ...
více o knize

Naše cena: 405,- Kč - (sleva 10 %)

Fryšták Marek: Postavení úření osoby v trestním právu
Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi dis ...
více o knize

Naše cena: 410,- Kč - (sleva 10 %)

Havlíčková Blanka: Kompendium judikatury/ZDR IV. - Posudkové lékařství
Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšle ...
více o knize

Naše cena: 359,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

 

© 2000 - 2020 Jasminka.cz