Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Auditorium


Auditorium


Zobrazeno 1-20 výsledků z 26
řazených:
Wintr Jan: Proměny parlamentní kultury
Kniha tematicky navazuje na knihu Česká parlamentní kultura, která vyšla v roce 2010. Kriticky hodnotí fungování české Poslanecké sněmovny v letech 20 ... více o knize

Naše cena: 383,- Kč - (sleva 15 %)
Petrův Helena: Zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava
Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které v ... více o knize

Naše cena: 357,- Kč - (sleva 15 %)
Skřejpek Michal: Římské právo v občanském zákoníku
Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na l ... více o knize

Naše cena: 391,- Kč - (sleva 15 %)
Seltenreich Radim: Dokonale nedokonalý svět
Seltenreich Radim: Dokonale nedokonalý svět
Eseje a glosy o věcech (převážně) nadčasových Kniha vysokoškolského pedagoga a literáta představuje mozaiku esejů a glos k věcem (převážně) nadčasový ... více o knize

Naše cena: 162,- Kč - (sleva 15 %)
Adamec Martin: Soudní řád správní - Kritická analýza
Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází ... více o knize

Naše cena: 238,- Kč - (sleva 15 %)
Kozák Jiří: Právo na pomezí diktatury a demokracie - Právní vyrovnání s totalitní minul
Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komuni ... více o knize

Naše cena: 196,- Kč - (sleva 15 %)
Starý Marek: Přední klenot zemský - Větší zemský soud království českého v době rudolfín
Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci ... více o knize

Naše cena: 323,- Kč - (sleva 15 %)
Kuklík Jan: Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sbor ... více o knize

Naše cena: 77,- Kč - (sleva 15 %)
Havel Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obc
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru ... více o knize

Naše cena: 238,- Kč - (sleva 15 %)
Kuklík Jan: Znárodněné Československo - Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy dov
První monografie, která mapuje proces státních zásahů do soukromého vlastnictví v celé historii Československa, tj. od roku 1918 do konce roku 1992. A ... více o knize

Naše cena: 332,- Kč - (sleva 15 %)
Štefko Martin: Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působn
Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné histori ... více o knize

Naše cena: 213,- Kč - (sleva 15 %)
Petráš René: Cizinci ve vlastní zemi - Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě
Současné národnostní konflikty v Evropě mají své dávné historické kořeny. Ty mohou sahat i přes tisíc let do minulosti a proto bez znalosti dlouhodobé ... více o knize

Naše cena: 289,- Kč - (sleva 15 %)
Bláhová Ivana: Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního p ... více o knize

Naše cena: 213,- Kč - (sleva 15 %)
Vondráček Ondřej: Elektronické cenné papíry - Transparentnost korporátních struktur společnos
Jedním z aktuálních témat zmiňovaných v souvislosti s bojem proti korupci je problém anonymních cenných papírů, resp. listinných akcií na majitele, kt ... více o knize

Naše cena: 298,- Kč - (sleva 15 %)
Kuklík Jan: Dějiny československého práva 1945-1989
Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce. P ... více o knize

Naše cena: 476,- Kč - (sleva 15 %)
Wintr Jan: Metody a zásady interpretace práva
Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního čle ... více o knize

Naše cena: 408,- Kč - (sleva 15 %)
Tryzna Jan: Dělba moci a její proměny
Koncept dělby moci představuje jeden z výchozích stavebních prvků současných demokratických právních států. Jeho základní myšlenka založená na přesvěd ... více o knize

Naše cena: 383,- Kč - (sleva 15 %)
Stloukalová Kamila, Novák Marek, Macek Dominik, Ullmann Jan: Interpretační úskalí justiniánských digest
Stloukalová Kamila, Novák Marek, Macek Dominik, Ullmann Jan: Interpretační úskalí justiniánských digest
Výklad práva je nedílnou součástí mechanismu fungování práva. Interpretace je pak o to těžší, pokud jeho předmětem má být právo tak staré, jako v Dige ... více o knize

Naše cena: 153,- Kč - (sleva 15 %)
Němečková Daniela: Lidová spravedlnost - Mimořádné lidové soudy v letech 1945-1948
Nacistické zločiny spáchané v průběhu druhé světové války neměly do té doby v celosvětových dějinách obdoby. Reakcí československé exilové vlády bylo ... více o knize

Naše cena: 383,- Kč - (sleva 15 %)
Svobodová Magdaléna: Občanství Evropské unie
Svobodová Magdaléna: Občanství Evropské unie
Občanství Evropské unie vzniklo před necelými třiceti lety, v roce 1993, vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost. Již tehdy bylo občanství EU chápáno ... více o knize

Naše cena: 408,- Kč - (sleva 15 %)

 

Stránka: 1 2 Další
© 2000 - 2023 Jasminka.cz