Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Auditorium


 

 

Auditorium


Zobrazeno 1-20 výsledků z 55
řazených:
Dostalík Petr: Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) ...
více o knize

Naše cena: 189,- Kč - (sleva 10 %)

Adamec Martin, Adamusová Zuzana, Balounová Jana: Soudní řád správní - Kritická analýza
Adamec Martin, Adamusová Zuzana, Balounová Jana: Soudní řád správní - Kritická analýza
Kniha je kolektivní monografií zaměřenou na kritickou analýzu soudního řádu správního a souvisejících předpisů, a to zejména z pohledu praxe. Vychází ...
více o knize

Naše cena: 252,- Kč - (sleva 10 %)

Svobodová Magdaléna, Scheu Harald Christian, Grinc Jan: Listina základních práv Evropské unie
Svobodová Magdaléna, Scheu Harald Christian, Grinc Jan: Listina základních práv Evropské unie
Deset let v praxi – hodnocení a výhled Kniha je věnována 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. Její autoři, vyučující a ...
více o knize

Naše cena: 297,- Kč - (sleva 10 %)

Wintr Jan: Metody a zásady interpretace práva
Druhé vydání úspěšné monografie, která přehledným a uceleným způsobem shrnuje základní metodologii interpretace práva. Kniha vychází ze základního čle ...
více o knize

Naše cena: 396,- Kč - (sleva 10 %)

Koldinská Kristina, Scheu Harald C.,: Sociální integrace cizinců
Koldinská Kristina, Scheu Harald C.,: Sociální integrace cizinců
Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída č ...
více o knize

Naše cena: 288,- Kč - (sleva 10 %)

Bláhová Ivana a kolektiv: Právnická dvouletka
Bláhová Ivana a kolektiv: Právnická dvouletka
Pojem právnická dvouletka označuje období let 1948–1950, kdy došlo k zásadním změnám v československém právním řádu. Přestože dnes svým označením přip ...
více o knize

Naše cena: 261,- Kč - (sleva 10 %)

Bláhová Ivana: Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci zabývají posledních dvacet let. Přitom snahy o rekodifikaci trestního p ...
více o knize

Naše cena: 225,- Kč - (sleva 10 %)

Starý Marek: Cizozemci a spoluobyvatelé - Udělování českého obyvatelského práva (inkolát
Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou podobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozl ...
více o knize

Naše cena: 405,- Kč - (sleva 10 %)

Škop Martin: Právo, jazyk a příběh
Právo, to nejsou jen texty právních předpisů. Je to samostatný a zvláštní svět. Je to také způsob myšlení plný interpretace, přesvědčování a příběhů. ...
více o knize

Naše cena: 252,- Kč - (sleva 10 %)

Havelková Barbara: Rovnost v odměňování žen a mužů
Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český právní řád a právo Evropské unie, zejména judikatura Evrop ...
více o knize

Naše cena: 108,- Kč - (sleva 10 %)

Doležil Tomáš: Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právní ...
více o knize

Naše cena: 198,- Kč - (sleva 10 %)

Boučková Pavla: Rovnost a sociální práva
Boučková Pavla: Rovnost a sociální práva
Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti li ...
více o knize

Naše cena: 144,- Kč - (sleva 10 %)

Koldinská Kristina, Štefko Martin,: Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe
International team of authors examines the social issues of contemporary Europe, as well as the options of solving the present social problems in the ...
více o knize

Naše cena: 198,- Kč - (sleva 10 %)

Štefko Martin: Pracovní právo v kontextu občanského práva - Analýza limitů podpůrné působn
Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné histori ...
více o knize

Naše cena: 225,- Kč - (sleva 10 %)

Bílková Veronika, Kysela Jan, Šturma Pavel,: Výjimečné stavy a lidská práva
Bílková Veronika, Kysela Jan, Šturma Pavel,: Výjimečné stavy a lidská práva
Soudobá Evropa čelí v uplynulých měsících a letech novým výzvám, které plynou jak z hromadných migračních vln dosud nebývalého rozsahu, tak i z opakov ...
více o knize

Naše cena: 279,- Kč - (sleva 10 %)

Bláhová Ivana a kolektiv: Jménem republiky! - Osm případů zvůle komunistické justice
Během politických procesů první poloviny 50. let minulého století bylo odsouzeno kolem 27 000 mužů a žen, z toho více než 200 bylo odsouzeno k trestu ...
více o knize

Naše cena: 288,- Kč - (sleva 10 %)

Fruthová Veronika, Novák Marek,: Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo ...
více o knize

Naše cena: 225,- Kč - (sleva 10 %)

Halász Ivan, Petráš René,: Menšiny, vysoké školy a právo
Halász Ivan, Petráš René,: Menšiny, vysoké školy a právo
Postavení menšin je jednou z nejsložitějších společenských a politických otázek, k jejímž klíčovým aspektům patří kromě zákazu diskriminace a možností ...
více o knize

Naše cena: 162,- Kč - (sleva 10 %)

Bělovský Petr, Stloukalová Kamila,: Caro amico - 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč stale
U příležitosti životního jubilea významného českého právního romanisty, právního historika a překladatele prof. JUDr. Michala Skřejpka DrSc., působící ...
více o knize

Naše cena: 261,- Kč - (sleva 10 %)

Maršálek Pavel: Příběh moderního práva
Maršálek Pavel: Příběh moderního práva
Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými ...
více o knize

Naše cena: 297,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 Další

 

© 2000 - 2021 Jasminka.cz