Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Fortuna Judr Frantisek Talian


 

 

Fortuna Judr Frantisek Talian


Zobrazeno 1-20 výsledků z 97
řazených:
Kaňková Eva, Kaňka Miloš: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠ testové úlohy včetně výsledků (nové va
Tato publikace obsahuje kompletní soubor testových úloh ve všech variantách řešení a zadání, jak byly připraveny k přijímacím zkouškám z matematiky na ...
více o knize

Naše cena: 126,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv: Pravidla českého pravopisu -vázaná
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i ...
více o knize

Naše cena: 225,- Kč - (sleva 10 %)

Rambousek Vladimír: Práce s počítačem 2 pro 6. - 9. r. ZŠ - Praktické činnosti
Je uzpůsobena tak, aby s ní mohli pracovat žáci různého věku a v různém rozsahu. Základní text je psán tučně a důležité pojmy, názvy a jména jsou vyzn ...
více o knize

Naše cena: 80,- Kč - (sleva 10 %)

Trojan Raoul, Mráz Bohumír: Malý slovník výtvarného umění
Trojan Raoul, Mráz Bohumír: Malý slovník výtvarného umění
"Slovník poskytuje základní informaci o hlavních pojmech a termínech ze všech oborů výtvarného umění, z architektury, malířství, grafiky a užitého umě ...
více o knize

Naše cena: 110,- Kč - (sleva 10 %)

Bendová Veronika, Kettnerová Drahomíra: Němčina pro samouky - 2 CD
Bendová Veronika, Kettnerová Drahomíra: Němčina pro samouky - 2 CD
Nahrávka na CD k učebnici německého jazyka pro samouky.
více o knize

Naše cena: 342,- Kč - (sleva 10 %)

Biňovec Karel: Přehled učiva k maturitě – ekonomika
Publikace obsahuje učivo středoškolské ekonomiky. Zahrnuje následující témata: hospodářská politika státu, základní poznatky o podniku a podnikání v t ...
více o knize

Naše cena: 251,- Kč - (sleva 10 %)

Talián František: Jsem den a Ty jsi noc
Talián František: Jsem den a Ty jsi noc
Výběr z mnohaleté tvorby autora Františka Taliána dostal název podle jedné z nejkrásnějších básní této sbírky. Verše o lásce, něze, studu, ale i stesk ...
více o knize

Naše cena: 131,- Kč - (sleva 10 %)

Skokan Ladislav: Hospodářský zeměpis 1
Skokan Ladislav: Hospodářský zeměpis 1
Učebnice hospodářského zeměpisu, ve které základní bloky učiva (regionální a globální geografi cké aspekty světové ekonomiky) nejsou zpracovány jako s ...
více o knize

Naše cena: 149,- Kč - (sleva 10 %)

Chvátal Marek: Geologie pro gymnázia
Chvátal Marek: Geologie pro gymnázia
Moderně pojatá učebnice základů geologie. Snaží se o maximální srozumitelnost, podpořenou vhodným obrazovým materiálem.
více o knize

Naše cena: 152,- Kč - (sleva 10 %)

Kvasničková Danuše: Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ - Učebnice
Autoři vychází z ukázky postupného vývoje našeho poznávání přírodních zákonitostí. V první části uvádějí základní podmínky života na naší Zemi, zejmén ...
více o knize

Naše cena: 135,- Kč - (sleva 10 %)

Kvasničková Danuše: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 1. část
Učebnice ekologického přírodopisu mají výrazné ekologické zaměření a respektují tak moderní požadavky na výuku. První část učebnice se věnuje organism ...
více o knize

Naše cena: 126,- Kč - (sleva 10 %)

Seinerová Vlasta: Latina pro SŠ - I.část
Seinerová Vlasta: Latina pro SŠ - I.část
Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvi ...
více o knize

Naše cena: 180,- Kč - (sleva 10 %)

Peprník Jaroslav, Vacková Eva: Angličtina pro jazykové školy I. - Učebnice
Peprník Jaroslav, Vacková Eva: Angličtina pro jazykové školy I. - Učebnice
Čtyřdílná řada učebnic anglického jazyka je vhodná pro všechny střední školy, pro jazykové školy, pro jazykové kurzy i pro samostudium. Velký důraz au ...
více o knize

Naše cena: 170,- Kč - (sleva 10 %)

Klínský Petr, Münch Otto,: Ekonomika pro ekonomická lycea
Klínský Petr, Münch Otto,: Ekonomika pro ekonomická lycea
Učebnice vychází z nové učební osnovy předmětu ekonomika, platné od roku 2005. Shrnuje veškerou látku ekonomiky za celou dobu studia. Ing. Petr Klínsk ...
více o knize

Naše cena: 180,- Kč - (sleva 10 %)

Nangonová a kolektiv Stella: Angličtina pro jazykové školy III. - Učebnice
Třetí díl je závěrečnou částí přepracovaného souboru učebnic pro jazykové školy. Je určen středně pokročilým studentům a svou koncepcí je opět vhodný ...
více o knize

Naše cena: 404,- Kč - (sleva 10 %)

Danielovská Věra, Tupý Karel,: Vlastivěda pro 4. a 5. r. ZŠ, učebnice (2. část)
Učebnice vlastivědy, která se vyznačuje jednoduchostí a přehledností. Z obsahu: Státy sousedící s ČR, Významné evropské státy, Světadíly a oceány, Z č ...
více o knize

Naše cena: 104,- Kč - (sleva 10 %)

Vysekalová Jitka: Marketing
Vysekalová Jitka: Marketing
Publikace shrnuje základní marketingovou teorii, ale zaměřuje se na i možnosti její aplikace v praxi. Obsahuje příklady včetně řešení, které teorii ož ...
více o knize

Naše cena: 197,- Kč - (sleva 10 %)

Coufalová Jana, Pěchoučková Šárka, Hejl Jiří, Hervert Jarosl: Matematika pro 4. ročník ZŠ - 1. část
Coufalová Jana, Pěchoučková Šárka, Hejl Jiří, Hervert Jarosl: Matematika pro 4. ročník ZŠ - 1. část
1. díl učebnice matematiky pro 4. ročník ZŠ. Učebnice byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je metodicky, didakticky i myšlenkově propojené a ...
více o knize

Naše cena: 86,- Kč - (sleva 10 %)

Parkan František: Přehled učiva k maturitě - Společenské vědy
Publikace přehledně shrnuje základ všeobecného rozhledu dnešního člověka. Je určena především pro přípravu maturantů, může však posloužit každému, kdo ...
více o knize

Naše cena: 177,- Kč - (sleva 10 %)

Tušl Jiří: Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku
V návaznosti na první díl pokračuje tato publikace v mapování vývoje výtvarného umění, literatury, divadla a hudby na evropském kontinentu v období od ...
více o knize

Naše cena: 395,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 Další

 

© 2000 - 2021 Jasminka.cz