Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Kalich nakladatelstvi knihkupectvi


Kalich nakladatelstvi knihkupectvi


Zobrazeno 1-20 výsledků z 34
řazených:
Komenský Jan Ámos: Jedno nezbytné
Komenský Jan Ámos: Jedno nezbytné
Spisek Unum Necessarium (v tomto překladu Jedno nezbytné) napsal Komenský dva roky před svou smrtí a koncipoval jej jako svůj odkaz a závěť. Nové vydá ... více o knize

Naše cena: 212,- Kč - (sleva 15 %)
Hájková Anna: Poslední ghetto - Všední život v Terezíně
Poslední ghetto je srozumitelným, poutavým i bolestným čtením o tom, jak vypadal život vězňů v Terezíně. Každodennost, kterou Hájková čtenáři předklád ... více o knize

Naše cena: 390,- Kč - (sleva 15 %)
Heller Jan: Bůh sestupující - Pokus o christologii Starého zákona
Druhé vydání dlouho rozebrané knihy, již autor, profesor evangelické teologické fakulty v Praze, výstižně přibližuje ve své předmluvě takto: Proč Bůh ... více o knize

Naše cena: 210,- Kč - (sleva 15 %)
Štěříková Edita: Jak potůček v jezeře
Štěříková Edita: Jak potůček v jezeře
O dějinách Obnovené Jednoty bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, především cizojazyčná lite ... více o knize

Naše cena: 282,- Kč - (sleva 15 %)
Payne Petr Pazdera: Maskovaná milost
Payne Petr Pazdera: Maskovaná milost
Soubor textů Maskovaná milost vychází jako čtvrtý svazek v edici Přemítání. Sám autor o něm napsal, že se jedná o knížku do kapsy, ne k domácímu studi ... více o knize

Naše cena: 68,- Kč - (sleva 15 %)
Karásek Sváťa: Vrata dokořán /Texty písní a básně/
Havaj Klidným okem měřím lidskou bezhlavost,ať jsem, kde jsem, tak jsem všude jenom host.Vždyť nad náma je hrozně velké prostranství, už se těším na n ... více o knize

Naše cena: 196,- Kč - (sleva 15 %)
Greene Graham: Vyhaslý případ
Greene Graham: Vyhaslý případ
Greenovo „srdce temnoty“ z roku 1961 rozehrává věčná témata svatosti, povolání, lásky, víry a zoufalství s mistrovstvím, pro něž bývá právem nazýván D ... více o knize

Naše cena: 204,- Kč - (sleva 15 %)
Lochman Jan Milíč: Otčenáš - Křesťanský život ve světle modlitby Páně
Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe ... více o knize

Naše cena: 204,- Kč - (sleva 15 %)
Lochman Jan Milíč: Krédo - Základy ekumenické dogmatiky
Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ek ... více o knize

Naše cena: 255,- Kč - (sleva 15 %)
Šiklová Jiřina: Vyhoštěná smrt
Šiklová Jiřina: Vyhoštěná smrt
Nová kniha Jiřiny Šiklové formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní životní fakt, který k vlastní šk ... více o knize

Naše cena: 128,- Kč - (sleva 15 %)
Halama Ota: Svatý Jan Hus - Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v l
Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle ... více o knize

Naše cena: 264,- Kč - (sleva 15 %)
Epperly Bruce G.: Procesuální teologie - Příručka pro rozpačité
Epperlyho uvedení do procesuální teologie přichází k českým čtenářům jako vůbec první obsáhlý text, který se tomuto teologickému směru věnuje. Uvádí d ... více o knize

Naše cena: 254,- Kč - (sleva 15 %)
Theissen Gerd: Poeticko-kritický katechismus - Meditace o víře a rozumu
Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základn ... více o knize

Naše cena: 337,- Kč - (sleva 15 %)
Nešpor Zdeněk R.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století
K náboženství se vyjadřuje nebo na ně má vlastní názor skoro každý, aniž by věnoval pozornost, čas a energii hlubšímu studiu. Tím dochází k neporozumě ... více o knize

Naše cena: 421,- Kč - (sleva 15 %)
Mollehave Johannes: Slova útěchy
Mollehave Johannes: Slova útěchy
Kniha je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sorena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě. Autor, znám ... více o knize

Naše cena: 196,- Kč - (sleva 15 %)
Wernisch Martin: Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea
Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová evangelická společen ... více o knize

Naše cena: 273,- Kč - (sleva 15 %)
Štefan Jan: Pane, ke komu bychom šli? 21 kázání
Texty erudované, svěží, vtipné, dialektické bez sebevědomého patosu – tato sbírka kázání odráží věrně osobnost Jana Štefana, profesora teologické faku ... více o knize

Naše cena: 200,- Kč - (sleva 15 %)
Elíasson G.: Okno na jih
Elíasson G.: Okno na jih
Novela Okno na jih (Su?urglugginn, 2012) volně navazuje na Knihu o řece Sandá (Kalich, 2013). Vyprávění se odvíjí chronologicky během čtyř ročních obd ... více o knize

Naše cena: 145,- Kč - (sleva 15 %)
Lévy Bernard-Henri: Virus, ze kterého šílíme
Lévy Bernard-Henri: Virus, ze kterého šílíme
Kniha z pera předního současného filozofa, jež vyšla v létě 2020, reflektuje covidovou krizi. Planetární reakce na krizi nazývá První světový strach. ... více o knize

Naše cena: 144,- Kč - (sleva 15 %)
Molnár Amedeo: Dvanáct století církevních dějin
"Podnětem k dějepisectví je snaha zachovat budoucím pokolením pamě o tom, co se kdy událo a co kdy lidé udělali, a pohledem do minulosti, sledováním a ... více o knize

Naše cena: 264,- Kč - (sleva 15 %)

 

Stránka: 1 2 Další
© 2000 - 2023 Jasminka.cz