Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Mervart Pavel Mgr


Mervart Pavel Mgr


Zobrazeno 1-20 výsledků z 307
řazených:
Klemensová Tereza: Zeměpisné názvy v pohraničí po roce 1945 na příkladu okresu Jeseník
Nechte se vést od Frývaldova k Jeseníku, navštivte rejvízskou Noskárnu, jesenický Pentagon či lipovskou Macurovu zatáčku... Kniha se zabývá zeměpisným ... více o knize

Naše cena: 254,- Kč - (sleva 15 %)
Motyková Karla: Dlouhý život s archeologií - Rozhovor s Pavlem Fojtíkem
PhDr. Karla Motyková, DrSc., rozená Šneidrová (nar. 20. 5. 1930 v Praze), patří k první poválečné generaci českých archeologů, kteří zásadním způsobem ... více o knize

Naše cena: 297,- Kč - (sleva 15 %)
Bezsonov Jurij Dmitrijevič: Dvacet šest věznic a útěk ze Solovek
Bezsonov Jurij Dmitrijevič: Dvacet šest věznic a útěk ze Solovek
Kniha Jurije Bezsonova, carského důstojníka a aktivního účastníka první světové války, popisuje peripetie spojené s životem v porevolučním Rusku, jako ... více o knize

Naše cena: 271,- Kč - (sleva 15 %)
Karásek Jindřich: Diference jako princip vědomí a její překonání - Analýzy a interpretace k p
Problematika vědomí a vědomí sebe sama jakožto jeho základu je jedním ze stěžejních témat německé klasické filosofie. Jako základní struktura vědomí j ... více o knize

Naše cena: 382,- Kč - (sleva 15 %)
Ondráková Jana: Vyjadřování cizího mínění v němčině a v angličtině
Ačkoliv jsou čeština, angličtina a němčina jazyky indoevropské a mají některé shodné rysy, každý z nich má svůj specifický gramatický systém. Existenc ... více o knize

Naše cena: 212,- Kč - (sleva 15 %)
Džajadéva: Gítagóvinda - Píseň o lásce Kršnově
Gítagóvinda básníka Džajadévy (12. století) je jednou z nejvýznamnějších ukázek klasické sanskrtské kávjové poezie. Lyricko-epická báseň ve dvanácti k ... více o knize

Naše cena: 212,- Kč - (sleva 15 %)
neuveden: Parrésia XV - Revue pro východní křesťanství
V novém čísle naší revue čtenáři naleznou tematický blok „Křesťané v předislámské a raně islámské Arábii“. Chronologická šíře má naznačit, že počátky ... více o knize

Naše cena: 298,- Kč - (sleva 15 %)
Vojnovič Goran: Moje Jugoslávie
Vojnovič Goran: Moje Jugoslávie
Mladík Vladan se spolu se čtenářem vydává na cestu bývalou Jugoslávií v období těsně před jejím rozpadem i léta po něm. Vezme ho s sebou do rošťácky š ... více o knize

Naše cena: 254,- Kč - (sleva 15 %)
Nattiez Jean-Jacques: Lévi-Strauss a hudba - Esej o kouzlu homologie
Lévi-Strauss a hudba, Nattiezova studie z roku 2008, představuje jednak souhrnný pohled na problematiku hudby v Lévi-Straussove díle, ale zároveň se n ... více o knize

Naše cena: 271,- Kč - (sleva 15 %)
Podzimek Michal: Bůh ve škole - Od uzavřeného dogmatu k dospělé křesťanské spiritualitě…
Zda se dnes školou povinní žáci dozvědí o tom, co je křesťanská víra a praxe, záleží často výhradně na přítomnosti křesťansky žijících učitelů a učite ... více o knize

Naše cena: 331,- Kč - (sleva 15 %)
Marková Dagmar: Z Indie do Pákistánu, z Pákistánu do Indie - Povídky jihoasijských spisovat
Všechny příběhy zařazené do této antologie se týkají osudného roku 1947 a let bezprostředně následujících. Osvobozená Indie byla tehdy rozdělena na dv ... více o knize

Naše cena: 144,- Kč - (sleva 15 %)
Kšajt Pavel: Když mluví ryby…
Kšajt Pavel: Když mluví ryby…
Knížka rybářských povídek je napsaná pro čtenáře, kteří chodí rádi k vodě a do přírody. Pavel Kšajt vás provede svými rybářskými začátky, v nichž se u ... více o knize

Naše cena: 152,- Kč - (sleva 15 %)
Volková Bronislava: Podoby exilu v židovské literatuře a myšlení - Střední Evropa ve dvacátém s
Kniha Podoby exilu v židovské literatuře a myšlení se zabývá pojmem exilu na mnoha úrovních – od doslovné po metaforickou. Kombinuje analýzy převážně ... více o knize

Naše cena: 144,- Kč - (sleva 15 %)
Svatoň Robert: Za církev obnovenou a ekumenickou - Jednota křesťanů v učení katolické círk
Obnova života celého Božího lidu byla hlavním požadavkem 2. vatikánského koncilu, který patří k velkým reformním sněmům univerzální církve. Nedílnou s ... více o knize

Naše cena: 220,- Kč - (sleva 15 %)
Vítová Jitka: Pohledy na diagnostiku školní připravenosti
Včasná pedagogická diagnostika v oblastech, které ovlivňují školní úspěšnost dítěte, je klíčová pro podporu jeho rozvoje. Předkládaná kniha prezentuje ... více o knize

Naše cena: 127,- Kč - (sleva 15 %)
Kovářová Kristýna: Hydronymie povodí Ostravice (jména řek, potoků, rybníků a studánek)
Je řeka Smutná opravdu tak smutná a Hluchý potok úplně hluchý? Jak vzniklo jméno přehrady Šance? A je skutečně Černá Ostravice tmavší než Bílá Ostravi ... více o knize

Naše cena: 254,- Kč - (sleva 15 %)
Černý Václav: Polynésie - Společnosti, kultury, jazyky
Kniha Polynésie završuje vydání literární pozůstalosti českého překladatele Václava Černého. Svazek Havaj: historie, mýty, poezie vyšel v roce 2019, s ... více o knize

Naše cena: 424,- Kč - (sleva 15 %)
Abdziralovič Ihnat: Odvěkou cestou - Zkoumání běloruského světového názoru
Kam patří Bělorusko? Na Západ nebo na Východ? Co ho pojí s jeho nejbližšími sousedy a co ho od nich odlišuje? Existuje něco jako „běloruský světový ná ... více o knize

Naše cena: 127,- Kč - (sleva 15 %)
kolektiv autorů: Krize a Kairos
kolektiv autorů: Krize a Kairos
Společným záměrem dvousvazkové publikace "Krize a kairos" je reflektovat aktuální a mnohorozměrné téma krize z hlediska křesťanského myšlení. První sv ... více o knize

Naše cena: 42,- Kč - (sleva 15 %)
Andrle Michal: Whiteheadova filosifie přírody
Angličan Alfred North Whitehead (1841-1947) byl jedním z nejpronikavějších a zároveň nejsystematičtějších duchů první poloviny 20. století. Původem ma ... více o knize

Naše cena: 110,- Kč - (sleva 15 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další
© 2000 - 2024 Jasminka.cz