Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Mervart Pavel Mgr


 

 

Mervart Pavel Mgr


Zobrazeno 1-20 výsledků z 213
řazených:
Sokolíčková Zdenka: Člověk v pokorném závazku vůči světu - Studie z ekologické etiky
Studie na téma vztahu člověka a prostředí, které obydluje, vychází z poznatků kulturologie a kulturní a sociální ekologie, ale směřuje spíše do oblast ...
více o knize

Naše cena: 242,- Kč - (sleva 10 %)

Glombíček Petr: Thomas Reid - Malý průvodce
Skotské osvícenství představuje fascinující kapitolu evropských kulturních dějin. Svým vlivem se může měřit s obdobným hnutím ve Francii nebo Německu. ...
více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)

Llull Rajmund: Vita coaetanea / Současný život
Kniha přináší latinsko-český překlad Llullova Vita coaetanea, který je doprovázen komentářem, soustřeďujícím se na historický kontext Vita. Úvodní stu ...
více o knize

Naše cena: 152,- Kč - (sleva 10 %)

Zouhar Jakub: Die Komotauer Chronik des Bürgers Johann Joseph Urtika (1710–1784)
„… Ursprünglich interessierte mich Urtika als Lokalperson mit seiner beschrankten Vorliebe für die Komotauer Geschichte nicht. Doch begann ich durch d ...
více o knize

Naše cena: 224,- Kč - (sleva 10 %)

Moravcová Jana: Zaměřená nepřítomnost - Pohled jako interpretace světa - pokus o analýzu si
Autorka knihy o cíli, který ve své práci sledovala v úvodu ke knize sama uvádí: „Skutečnost, že nevidím a že je zrak obecně považován za nejdůležitějš ...
více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)

Bugel Walerian: Anafora jako teologický text - Vybrané otázky na příkladu pokoncilních euch
Publikace, v českém prostředí zcela ojedinělá, přibližuje jednu ze stěžejních otázek liturgické reformy, iniciované II. vatikánským koncilem (1962–196 ...
více o knize

Naše cena: 269,- Kč - (sleva 10 %)

Grygarová Dominika: Homines scientiarum I–V - komplet 5 knih + 5 DVD
Dílo pod titulem Homines Scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie přináší v pěti svazcích a na přiložených pěti DVD nosičích soubor třiceti ...
více o knize

Naše cena: 630,- Kč - (sleva 10 %)

Grygarová Dominika: Homines scientiarum V - Třicet příběhů české vědy a filosofie + DVD
Pátý svazek představuje následující osobnosti: Emila Kolbena (1862–1943), vynálezce, elektrotechnika i podnikatele, o kterém hovoří historik Miloš Hoř ...
více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)

Grygarová Dominika: Homines scientiarum IV - Třicet příběhů české vědy a filosofie + DVD
Čtvrtý svazek představuje osobnosti z oborů biologických či biochemických. Biologa, lékaře a imunologa Milana Haška (1925–1984) přiblíží jeho mladší k ...
více o knize

Naše cena: 197,- Kč - (sleva 10 %)

Grygarová Dominika: Homines scientiarum II - Třicet příběhů české vědy a filosofie + DVD
Druhý svazek představuje badatele společenských věd a věd o člověku. Americký antropolog a lékař českého původu Aleš Hrdlička (1869–1943) je znám pře ...
více o knize

Naše cena: 242,- Kč - (sleva 10 %)

Grygarová Dominika: Homines scientiarum I - Třicet příběhů české vědy a filosofie + DVD
První díl série publikací Homines scientiarum o významných českých vědcích a filosofech 20. století představuje myšlenkový svět následujících osobnost ...
více o knize

Naše cena: 251,- Kč - (sleva 10 %)

Brož Prokop a kolektiv: Církev a II. vatikánský koncil - Prosperity současné ekleziologie
Od zasedání II. vatikánského koncilu nás dělí již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již ...
více o knize

Naše cena: 260,- Kč - (sleva 10 %)

Hlaváčková Martina: Opočeňák z Pohoří - Příběh Miloně Čepelky a jeho rodiště
Kniha Martiny Hlaváčkové je ohlédnutím za dětstvím a mládím básníka, textaře, rozhlasového redaktora a člena-zakladatele Divadla Járy Cimrmana – Milon ...
více o knize

Naše cena: 125,- Kč - (sleva 10 %)

Kaiserová Kristina, Macková Marie,: Dějiny rakouské provincie redemptoristů se zaměřením na domy v oblastech če
Kongregace Nejsvětějšího vykupitele, redemptoristé, mají v našich zemích to štěstí, že jsou relativně mladou řeholí, v zaalpském prostoru se etabloval ...
více o knize

Naše cena: 233,- Kč - (sleva 10 %)

Brož Jaroslav: Kdo byl Melchisedek? - Postava kněze-krále v biblických textech a v dějinác
Král a kněz Melchisedek je v biblických knihách více méně okrajovou postavou. Přesto dvě krátké zmínky o něm vyvolaly v židovském i křesťanském prostř ...
více o knize

Naše cena: 323,- Kč - (sleva 10 %)

Polák Michal: Freudova neurofyziologie mysli
Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskuto ...
více o knize

Naše cena: 152,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: Myšlení o transcendenci
Kniha Myšlení o transcendenci nabízí dvanáct zastavení nad pojetími transcendence z pohledu teologů od starověku po moderní dobu, renesančních umělců, ...
více o knize

Naše cena: 251,- Kč - (sleva 10 %)

Šíma Antonín: Svět vymezený a neomezený
Tradice pythagorejství poutala pozornost pro své názory a tabu již v 6. století př. n. l. Následovníci Pýthagory bývají považováni za zakladatele mate ...
více o knize

Naše cena: 296,- Kč - (sleva 10 %)

Zimmermannová Marie: Vývoj katechetiky v českých zemích v letech 1920–1994
Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologi ...
více o knize

Naše cena: 260,- Kč - (sleva 10 %)

Havlík Vladimír: Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie
Kniha se snaží vymezit prostor pro možné odpovědi na následující otázky: Nakolik je z hlediska vědecké metodologie legitimní hledat soulad mezi teori ...
více o knize

Naše cena: 170,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

 

© 2000 - 2021 Jasminka.cz