Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Nakladatelstvi Ceske geograficke spolecnosti


Nakladatelstvi Ceske geograficke spolecnosti


Zobrazeno 1-20 výsledků z 23
řazených:
Baar Vladimír: Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství
Učebnice zeměpisu pro obchodní akademie a jiné střední odborné školy přináší moderní regionální pohled na světovou ekonomiku uspořádaný podle hlavních ... více o knize

Naše cena: 156,- Kč - (sleva 10 %)
Herink J., Sobotovi M. a K.: Základy přírodopisných znalostí, příručka pro učitele
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stu ... více o knize

Naše cena: 132,- Kč - (sleva 10 %)
Červinka P.: Přírodní prostředí - Pracovní sešit
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematic ... více o knize

Naše cena: 26,- Kč - (sleva 10 %)
Kühnlová Hana: Zeměpis naší vlast - pracovní sešit
Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé doved ... více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)
Řezníčková Dana: Současný svět - Pracovní sešit
Pracovní sešit navazuje na učebnici Současný svět. Uplatní se i při práci s kteroukoliv jinou učebnicí zeměpisu světa. více o knize

Naše cena: 26,- Kč - (sleva 10 %)
Matějček T.: Malý geografický a ekologický slovník
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná ... více o knize

Naše cena: 132,- Kč - (sleva 10 %)
Jakeš P.: Geologie - učebnice geologie pro ZŠ
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvi ... více o knize

Naše cena: 44,- Kč - (sleva 10 %)
Baar Vladimír: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělává ... více o knize

Naše cena: 113,- Kč - (sleva 10 %)
Jelen Libor: Konfliktní regiony světa 1 - Evropa
Publikace nejen mapuje aktuální ozbrojené konflikty či jiné geografické a politické problémy v Evropě (tj. „horké lokality“ v Severním Irsku, Skotsku, ... více o knize

Naše cena: 180,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Současný svět, učebnice zeměpisu
Nové vydání zahrnuje základy sociálního, ekonomického a politického zeměpisu (aktualizovaná původní učebnice Současný svět, nejprodávanější z celé řad ... více o knize

Naše cena: 131,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Zeměpis pro střední odborné školy a střední odborná učiliště
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předm ... více o knize

Naše cena: 149,- Kč - (sleva 10 %)
Holeček Milan: Zeměpis světa 1, učebnice
Druhý svazek řady je věnován regionálnímu zeměpisu všech oceánů a některých světadílů. Obsahuje tematické celky Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrál ... více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)
Červinka Pavel: Přírodní prostředí Země
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic zeměpisu pro základní školy se nejčastěji používá pro výuku zeměpisu v 6. ročníku, popřípadě v primě víceletýc ... více o knize

Naše cena: 123,- Kč - (sleva 10 %)
Jeřábek M.: Zeměpis světa 3, učebnice
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy a Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekun ... více o knize

Naše cena: 102,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro SŠ
Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšíře ... více o knize

Naše cena: 152,- Kč - (sleva 10 %)
Holeček Milan: Zeměpis České republiky, učebnice pro SŠ
V tomto vydání byly aktualizovány texty, tabulky, grafy a mapky všude, kde si to vyžádal vývoj v období, které uplynulo od 1. vydání této učebnice. Zm ... více o knize

Naše cena: 136,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství
Učebnice je určená především pro obchodní akademie a obsahuje moderně koncipovaný obecný hospodářský zeměpis, tj. ekonomické, sociální, kulturně-geogr ... více o knize

Naše cena: 149,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Zeměpis naší vlasti
kolektiv autorů: Zeměpis naší vlasti
Učebnice zeměpisu České republiky navazuje na předchozí svazky stejné edice. Používá se obvykle v 8. nebo 9. ročníku. Klade důraz na zeměpis jednotliv ... více o knize

Naše cena: 116,- Kč - (sleva 10 %)
Holeček Milan: Zeměpis světa 1, učebnice
Druhý svazek řady je věnován regionálnímu zeměpisu všech oceánů a některých světadílů. Obsahuje tematické celky Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrál ... více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geogr ... více o knize

Naše cena: 167,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 Další© 2000 - 2022 Jasminka.cz