Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Nakladatelstvi Dr Josef Raabe


 

 

Nakladatelstvi Dr Josef Raabe


Zobrazeno 1-20 výsledků z 215
řazených:
Kendíková Jitka: Česká škola a žáci ze zahraničí
Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří ...
více o knize

Naše cena: 356,- Kč - (sleva 10 %)

Trojan Václav: Ředitel současné školy
Novinka pro management škol se věnuje aktuálnímu vývoji v oblasti kompetencí a odpovědností řídících pracovníků ve školství. Sledovány jsou kariérní m ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

Mareš Svatopluk a kolektiv: Procvičování učiva pro 5. ročník ZŠ
Mareš Svatopluk a kolektiv: Procvičování učiva pro 5. ročník ZŠ
Nová publikace Procvičování učiva pro 5. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a j ...
více o knize

Naše cena: 332,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: Rok v mateřské škole v činnostech - jarní edice
Jarní edice s podtitulem Náměty na činnosti v MŠ přináší dvě publikace s řadou hravých činností a aktivit vhodných pro děti mladšího i staršího předšk ...
více o knize

Naše cena: 621,- Kč - (sleva 10 %)

Mareš Svatopluk a kolektiv: Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ
Mareš Svatopluk a kolektiv: Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ
Nová publikace Procvičování učiva pro 1. ročník ZŠ přináší učitelům prvního stupně kopírovatelné pracovní listy pro vzdělávací oblasti Český jazyk a j ...
více o knize

Naše cena: 314,- Kč - (sleva 10 %)

Cemerková Golová Petra a kolektiv: Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky - Pracovní sešit 2
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší prob ...
více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: Dopravní výchova
Publikace obsahuje didaktický materiál zaměřený na rizika chování a řešení krizových situací v dopravním prostředí. Žáci analyzují různé dopravní situ ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Design a konstruování
kolektiv autorů: Design a konstruování
V publikaci naleznete praktické přípravy s tematikou designu a konstruování - konstrukce alarmu, elektromotoru, zkoušečky. Materiály jsou doplněny o p ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Kultur
kolektiv autorů: Kultur
V publikaci naleznete vybrané příspěvky na téma kultura. Všechny příspěvky obsahují metodické pokyny pro pedagogy a pracovní listy pro žáky.
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Landeskunde
kolektiv autorů: Landeskunde
V publikaci naleznete příspěvky, které seznámí Vaše žáky s vybranými státy a městy. Všechny příspěvky obsahují metodické pokyny pro pedagogy a pracovn ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Dnešní společnost
kolektiv autorů: Dnešní společnost
Pátý díl s názvem Dnešní společnost se věnuje aktuálním tématům ve společnosti, například problematice návykových látek, manipulaci s lidským myšlením ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Dnešní svět
kolektiv autorů: Dnešní svět
Publikace obsahuje náměty přibližující žákům podobu dnešního světa. Příspěvky Vám mohou sloužit jako inspirace pro charakteristiku největších světovýc ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: English for kids I.
kolektiv autorů: English for kids I.
Publikace obsahuje příspěvky, které čtenáře uvedou do obecného kontextu výuky cizích jazyků z hlediska legislativy, podmínek zařazení cizího jazyka do ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: ČJL a průřezová témata pro 2. st. ZŠ
V publikaci naleznete vybrané materiály, které propojují český jazyk a literaturu s průřezovými tématy. V příspěvcích se propojuje český jazyk a liter ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: ČJL a jiné vzdělávací obory pro 2. st. ZŠ II.
Publikace obsahuje další příspěvky, které využívají mezipředmětové vztahy. V jednotlivých příspěvcích se propojuje učivo českého jazyka a literatury s ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Já, občan
kolektiv autorů: Já, občan
První díl s názvem Já, občan obsahuje náměty a návody do hodin, pomocí kterých můžete žákům atraktivně přiblížit, jaké znalosti, dovednosti a postoje ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Jak roste chléb
kolektiv autorů: Jak roste chléb
V publikaci naleznete kompletně zpracované evironmentální projekty, jejichž prostřednictvím se děti přirozenou formou dozvídají o základních souvislos ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Jazyková výchova pro 2. st. ZŠ I.
V publikaci najdete příspěvky využitelné při výuce české mluvnice na 2. st. ZŠ. Díky nim si žáci zopakují větné členy, pravopis, slovní druhy a vztahy ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Jazyková výchova pro 2. st. ZŠ II.
V publikaci najdete příspěvky využitelné při výuce české mluvnice na 2. st. ZŠ. Žáci si procvičí slovní zásobu, zopakují si pravopis velkých písmen ne ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

kolektiv autorů: Český jazyk
kolektiv autorů: Český jazyk
Publikace obsahuje pět příspěvků, které jsou zaměřeny na procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B a po L, psaní ú/ů, psaní i/y po tvrdých a měkk ...
více o knize

Naše cena: 311,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

 

© 2000 - 2021 Jasminka.cz