Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Oikoymenh


 

 

Nakladatelství - Oikoymenh


Zobrazeno 1-20 výsledků z 203
řazených:
Maurice Merleau-Ponty: Proměna vnímání a zkušenost pravdy
Svazek zahrnuje dva Merleau-Pontyho texty ze sklonku r. 1951, jejichž původním účelem bylo představit jej přijímací komisi jako kandidáta na prestižní ...
více o knize

Naše cena: 88,- Kč - (sleva 10 %)

René Descartes: Meditace o první filosofii
Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzs ...
více o knize

Naše cena: 160,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Symposion
Platón: Symposion
Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání.
více o knize

Naše cena: 133,- Kč - (sleva 10 %)

Friedrich Nietzsche: O pravdě a lži ve smyslu nikoliv morálním
Jeden z nejznámějších krátkých textů Nietzschova raného období (z roku 1873), za autorova života nevydaný. Obsahuje první náběh ke kritice metafyziky, ...
více o knize

Naše cena: 88,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Kratylos
Platón: Kratylos
Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových ...
více o knize

Naše cena: 160,- Kč - (sleva 10 %)

Klement Alexandrijský: Stromata VIII
Klement Alexandrijský: Stromata VIII
Tzv. osmá kniha Stromat je sbírka Klementových výpisků z filosofického zdroje, jehož ústředním tématem je teorie vědeckého důkazu, rozpracovaná na ari ...
více o knize

Naše cena: 232,- Kč - (sleva 10 %)

Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus
Kniha je napsána formou krátkých, přehledně číslovaných odstavců a vyznačuje se krajní stručností a elegancí. Po svém vydání ovlivnila nejprve hnutí l ...
více o knize

Naše cena: 133,- Kč - (sleva 10 %)

Ivan Lefkovits: Žiji se svou minulostí
Ivan Lefkovits: Žiji se svou minulostí
Soubor vzpomínek těch, kdo přežili holokaust.
V roce 1995 vznikla ve Švýcarsku společnost nazvaná „Kontaktní místo pro ty, kdo přežili holokaust“ ...
více o knize

Naše cena: 765,- Kč - (sleva 10 %)

F.W.J. Schelling: Klára neboli O souvislosti přírody s duchovním světem
Jakkoli by nám prospělo, kdybychom své myšlenky sdělili též přístupnější formou, chceme dát přednost formě přísnější a tímto pojednáním pokud možno po ...
více o knize

Naše cena: 142,- Kč - (sleva 10 %)

Cicero: O zákonech
Cicero: O zákonech
Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ú ...
více o knize

Naše cena: 268,- Kč - (sleva 10 %)

Veronika Konrádová: For Friends, All Is Shared
Veronika Konrádová: For Friends, All Is Shared
Autoři kolektivní cizojazyčné monografie zkoumají antické pojetí přátelství (philia) a jeho politický význam, a to jak v širším kontex ...
více o knize

Naše cena: 259,- Kč - (sleva 10 %)

Štěpán Smolen: Sehnsucht
Štěpán Smolen: Sehnsucht
Práce na základě širokého srovnávání literárních textů a výtvarného umění 19. století předkládá portrét fenoménu romantické touhy (Sehnsucht) vztažené ...
více o knize

Naše cena: 178,- Kč - (sleva 10 %)

Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy
Monografie sleduje interpretaci dějin spásy v díle Ambrosiastera, anonymního autora konce 4. století. Ambrosiaster člení svůj výklad do několika etap ...
více o knize

Naše cena: 160,- Kč - (sleva 10 %)

Hannah Arendtová: Původ totalitarismu I-III
Hannah Arendtová: Původ totalitarismu I-III
Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu ...
více o knize

Naše cena: 493,- Kč - (sleva 10 %)

Jan Patočka: První skica k podobizně
Faksimile samizdatové publikace "Jan Patočka. První skica k podobizně", kterou v roce 1977 vydal Jan Vladislav v edici Kvart. S pomocí Patočkových pří ...
více o knize

Naše cena: 214,- Kč - (sleva 10 %)

Jakub Jinek: Platónova Obrana Sókrata
Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním filosofickým problémům Platónovy Obrany, zejména péči o duši, povaze moudrosti a vědění a vztahu ...
více o knize

Naše cena: 232,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Ústava
Platón: Ústava
Významný antický filozof rozvíjí vlastní koncepci státu, jeho ochrany, občanství a správy obce.
Ideální státní uspořádání se opírá o společenství ...
více o knize

Naše cena: 349,- Kč - (sleva 10 %)

Porfyrios: Jak vystoupit do inteligibilního světa
Porfyriova sbírka čtyřiačtyřiceti Sentencí nestejné délky je pokusem zachytit základní principy Plotinovy nauky týkající se vztahu duše a těla, charak ...
více o knize

Naše cena: 268,- Kč - (sleva 10 %)

Petr Macek: Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna
Charles Hartshorne (1897-2000) je vedle Alfreda N. Whiteheada nesporně nejvýznamnějším procesuálním filosofem dvacátého století. Jeho zájmem byl přede ...
více o knize

Naše cena: 259,- Kč - (sleva 10 %)

Gotthold Ephraim Lessing: Křesťanství rozumu a jiné eseje
Gotthold Ephraim Lessing: Křesťanství rozumu a jiné eseje
Lessing je typickým představitelem osvícenské, neorthodoxní protestantské theologie i liberálních úvah o původu a podstatě křesťanství. Jeho práce byl ...
více o knize

Naše cena: 259,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

 

© 2000 - 2018 Jasminka.cz