Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Oikoymenh


 

 

Nakladatelství - Oikoymenh


Zobrazeno 1-20 výsledků z 204
řazených:
Immanuel Kant: Kritika soudnosti
Immanuel Kant: Kritika soudnosti
Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež nepodléh ...
více o knize

Naše cena: 358,- Kč - (sleva 10 %)

Ivan M. Havel: Zápisky introspektora
Ivan M. Havel: Zápisky introspektora
Kniha je pokusem o netradiční pohled na lidské prožívání v per-spektivě „první osoby“. Je navržena specifická metoda, zvaná „introspekce plus“, při ní ...
více o knize

Naše cena: 133,- Kč - (sleva 10 %)

Daniel Kroupa: Masaryk – Patočka – Havel
Kniha zahrnuje texty z let 1978 až 2017 věnované filosofii českých myslitelů: Tomáši Garriguu Masarykovi, Janu Patočkovi a Václavu Havlovi.
Hlav ...
více o knize

Naše cena: 223,- Kč - (sleva 10 %)

Aristotelés: Poetika
Aristotelés: Poetika
Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragé ...
více o knize

Naše cena: 340,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Timaios, Kritias
Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.
více o knize

Naše cena: 133,- Kč - (sleva 10 %)

Max Weber: Metodologie, sociologie a politika
Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické.
více o knize

Naše cena: 358,- Kč - (sleva 10 %)

Jakub Jinek: Obec a politično v Aristotelově myšlení
Podrobný výklad vybraných pěti knih Aristotelovy Politiky ukazuje politickou vědu v okamžiku jejího zrodu, kdy je vyčleněna obec jako samostatný filos ...
více o knize

Naše cena: 529,- Kč - (sleva 10 %)

Eric Voegelin: Věda, politika a gnóze
V 50. letech rozvinul Eric Voegelin tezi o gnostické povaze modernity. Teze narazila na zásadní kritiku, dnes však s diferenciací přístupů k projektu ...
více o knize

Naše cena: 142,- Kč - (sleva 10 %)

Bernard z Clairvaux: Apologie pro opata Viléma
Bernard z Clairvaux: Apologie pro opata Viléma
Apologie patří mezi Bernardovy spisy, v nichž řeší otázky související s mnišstvím v užším slova smyslu. Základním námětem traktátu je polemika mezi tr ...
více o knize

Naše cena: 205,- Kč - (sleva 10 %)

John Stuart Mill: Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II
Od svého otce zdědil John Stuart Mill zájem o institucionální, politickou a právní reformu a také kontakt s osobou i dílem Jeremyho Benthama, pod vliv ...
více o knize

Naše cena: 385,- Kč - (sleva 10 %)

Martin Heidegger: Bytí a čas
Martin Heidegger: Bytí a čas
Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. ...
více o knize

Naše cena: 520,- Kč - (sleva 10 %)

Hannah Arendtová: O násilí
Hannah Arendtová: O násilí
Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti.
více o knize

Naše cena: 115,- Kč - (sleva 10 %)

: Hegel ve Francii
Recepce Hegelovy filosofie představuje klíčovou kapitolu moderního francouzského myšlení. Za zakládající spis bývá považována existenciální interpreta ...
více o knize

Naše cena: 304,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Faidros
Platón: Faidros
Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.
více o knize

Naše cena: 133,- Kč - (sleva 10 %)

Martin Heidegger: Co znamená myslet?
Martin Heidegger: Co znamená myslet?
První část přednáškového cyklu z let 1951/52. Heidegger zde podrobně probírá co je moderní věda a jaké je její postavení v rámci aristotelské charakte ...
více o knize

Naše cena: 124,- Kč - (sleva 10 %)

J. Segert: Rukopisy od Mrtvého moře
První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře.
Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovskéh ...
více o knize

Naše cena: 745,- Kč - (sleva 10 %)

Maurice Merleau-Ponty: Proměna vnímání a zkušenost pravdy
Svazek zahrnuje dva Merleau-Pontyho texty ze sklonku r. 1951, jejichž původním účelem bylo představit jej přijímací komisi jako kandidáta na prestižní ...
více o knize

Naše cena: 88,- Kč - (sleva 10 %)

Marsilio Ficino: O slunci, O světle
Marsilio Ficino: O slunci, O světle
Spisy O Slunci a O světle představují zralou podobu autorova myšlení. První spis vychází z přirovnání ideje dobra ke Slunci a z analogie mezi viděním ...
více o knize

Naše cena: 268,- Kč - (sleva 10 %)

Platón: Kratylos
Platón: Kratylos
Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových ...
více o knize

Naše cena: 160,- Kč - (sleva 10 %)

Klement Alexandrijský: Stromata VIII
Klement Alexandrijský: Stromata VIII
Tzv. osmá kniha Stromat je sbírka Klementových výpisků z filosofického zdroje, jehož ústředním tématem je teorie vědeckého důkazu, rozpracovaná na ari ...
více o knize

Naše cena: 232,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

 

© 2000 - 2018 Jasminka.cz