Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Zdena Rosecka


Zdena Rosecka


Zobrazeno 1-20 výsledků z 34
řazených:
Rosecká Zdena: Jak je lehká geometrie – pracovní sešit pro 5.ročník
více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika pro 2. ročník ZŠ, 1. díl učebnice
Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Je v barevném provedení připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. Názorně a přehledně opakuj ...
více o knize

Naše cena: 59,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Geometrie 7 – učebnice
Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.
více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Vyzkoušej si svůj důvtip 6 - pracovní sešit
Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd. NNS616
více o knize

Naše cena: 27,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena, Kostečková Marie,: Metodický průvodce učebnicí matematiky pro 2. ročník
Obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro vyučování matematiky s činnostním charakterem, náměty pro práci s učebnicí a pracovními sešity, vysvětlen ...
více o knize

Naše cena: 50,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Sada kartiček M3 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NNS117
více o knize

Naše cena: 17,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost
Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelno ...
více o knize

Naše cena: 32,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Aritmetika 7 – učebnice
Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Př ...
více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Geometrie 6 - pracovní sešit
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování. NOVA613
více o knize

Naše cena: 32,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice
Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematick ...
více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Geometrie 8 - učebnice
Rosecká Zdena: Geometrie 8 - učebnice
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivos ...
více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Geometrie 9 – pracovní sešit
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvi ...
více o knize

Naše cena: 32,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Geometrie 9 – učebnice
Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnost ...
více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika 1, 1. díl (učebnice)
Učebnice je koncipována tak, aby žáci vnímali matematiku jako snadný a zajímavý předmět. Postupně jsou vedeni k vnímání počtu věcí do 10 a k vytváření ...
více o knize

Naše cena: 59,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika 1, 2. díl (učebnice)
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20. Učivo motivuje a připravuje žáky na vlastní řešení a procvičení úloh. Úlohy vych ...
více o knize

Naše cena: 66,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika 1 – učebnice, původní řada
Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho zákl ...
více o knize

Naše cena: 36,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.díl učebnice - Duhová řada
Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematic ...
více o knize

Naše cena: 59,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 2.díl učebnice - Duhová řada
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 1 000. Obsahuje: •přičítání a dočítání jednociferných čísel •násobení 10 a 100, dělen ...
více o knize

Naše cena: 68,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Sada kartiček M3 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
NOVA117
více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)

Rosecká Zdena: Sada kartiček M8 - násobila 6 - 9,10
NOVA315
více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 Další© 2000 - 2021 Jasminka.cz