Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Zdena Rosecka


Zdena Rosecka


Zobrazeno 1-20 výsledků z 37
řazených:
Rosecká Zdena: Geometrie 9 – učebnice
Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnost ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Matematika 1 – učebnice, původní řada
Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho zákl ... více o knize

Naše cena: 36,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1.díl učebnice - Duhová řada
Učebnice vytváří předpoklady k tomu, aby žáci matematiku vnímali jako předmět snadný, zajímavý a zábavný. Matematika je snadná, když k novým matematic ... více o knize

Naše cena: 59,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Matematika pro 3. ročník ZŠ, 2.díl učebnice - Duhová řada
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 1 000. Obsahuje: •přičítání a dočítání jednociferných čísel •násobení 10 a 100, dělen ... více o knize

Naše cena: 68,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M3 - sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10
NOVA117 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M7 - násobilka 1-5,10
NOVA218 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M8 - násobila 6 - 9,10
NOVA315 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M9 - dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
NOVA316 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M12 - jednoduché úsudkové slovní úlohy
Soubor obsahuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NNS319 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Jak jsem dobrý počtář - Slovní úlohy pro 3. ročník
NOVA312 více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Matematika pro 4. ročník ZŠ, 1. díl - učebnice
Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematick ... více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Já počítám do 1000 – pracovní sešit pro 3. ročník
Pracovní sešit obsahuje početní příklady propojené soutěžemi, které žáky motivují k aktivitě. Součástí jsou i pravidla pro složitější početní výkony, ... více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Poznávám geometrii – pracovní sešit pro 2. ročník
Obsahuje základní geometrické názvosloví, náčrty od ruky, první rýsování. Průvodní postavičkou příručky je skřítek složený z geometrických tvarů. Děti ... více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku – pracovní sešit pro 1. roční
Kromě běžného počítání zahrnuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě (vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel ... více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Matematika 1, 2. díl (učebnice)
Učebnice je připravena pro výuku matematiky v číselném oboru do 20. Učivo motivuje a připravuje žáky na vlastní řešení a procvičení úloh. Úlohy vych ... více o knize

Naše cena: 66,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Geometrie 7 – pracovní sešit: čtyřúhelníky, hranoly
Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých js ... více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Sada kartiček M6 - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10
NOVA217 více o knize

Naše cena: 20,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Tak je lehké dělení - pracovní sešit pro 3.ročník
Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají ná ... více o knize

Naše cena: 29,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Geometrie 8 - učebnice
Rosecká Zdena: Geometrie 8 - učebnice
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivos ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
Rosecká Zdena: Algebra 9, učebnice
Rosecká Zdena: Algebra 9, učebnice
Učebnice je pojata podle vzděl. programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení li ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: 1 2 Další© 2000 - 2021 Jasminka.cz