Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Odborná literatura


Odborná literatura


Zobrazeno 121-140 výsledků z 859
řazených:
neuveden: Aktualizace III/4 2020 Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti - Transpozice s
V souladu s Programovým prohlášením vlády, s Koncepcí rodinné politiky a požadavky praxe se navrhuje v zákoníku práce upravit nový právní institut tzv ... více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Aktualizace V/2 2020 Školský zákon - Změna způsobu ukončování středního vzd
Navrhované změny jsou nezbytné z důvodu posílení vztahu hodnotící učitel – žák; učitel bude mít možnost žákovi podrobně vysvětlit hodnocení, zodpovědě ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Aktualizace I/4 2020 Daňový řád, DPH, Nemovitosti - Dílčí změny právní úpra
Dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury. Titul obsa ... více o knize

Naše cena: 98,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: AKTUALIZACE II/4 - Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o správních poplatcí
Zákon o ochraně spotřebitele Cílem novely je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osob ... více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Poradce 1/2020 - Insolvenční zákon po novele s komentářem
Insolvenční zákon s komentářem (Mgr. Hana Boulová, Mgr. Petr Taranda) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nabyl účinnosti k 1. ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Poradce 2/2020 - Zákon o inspekci práce s komentářem
Zdanění dohod 2019 Odpočet DPH při registraci a zrušení registrace plátce eNeschopenka – novela Vlastní zdroje v rozvaze Kontrola dodržování pracovně ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)
Budínský Václav: Neznalost zákona neomlouvá aneb jak přežít v právním státě
Komplexní publikace s informacemi a poznatky, které pomáhají vyvarovat se rizikům komplikovaných právních vztahů v naší společnosti. Kniha obsahuje ka ... více o knize

Naše cena: 267,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Poradce 7/2020 - Zákon o evidenci tržeb s komentářem - Zákon o omezení plat
Evidence tržeb, Daně, Rozhodný příjem, Platba, Hotovost Zákon o evidenci tržeb upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Poradce 5-6/2020 Občanský zákoník s komentářem - Relativní majetková práva
V komentáři k občanskému zákoníku II se věnujeme úpravě tzv. relativních práv v soukromoprávní sféře. Snažíme se vysvětlit dopad jednotlivých ustanov ... více o knize

Naše cena: 242,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Poradce 3-4/2020 Občanský zákoník s komentářem - Soukromé právo, Rodinné pr
Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám. Z ... více o knize

Naše cena: 242,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: PVS 1-2/2020 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
* Vyhláška o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů * Vyhláška o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů * Vyhlá ... více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace V/3 Zákon o evidenci obyvatel
•Zákon o evidenci obyvatel Mění se dosavadní koncepce legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů vedených v základních registrech a ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace IV/3 Zákon o technických požadavcích na stavby
Doplněním § 48b dochází k transpozici článku 8 směrnice 2018/844/EU v oblasti vybavení staveb dobíjecími stanicemi. Článek 8 dané směrnice, který v př ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace IV/2 Zákon o zadávání veřejných zakázek
•Zákon o zadávání veřejných zakázek Veřejnému zadavateli se umožňuje stanovit legálně v zadávacím řízení na dodávku potravin jako podmínku účasti dodá ... více o knize

Naše cena: 62,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace III/4 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
•změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení V zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení se navrhuje zrušit § 11a, a to ... více o knize

Naše cena: 116,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace I/2 Rozpočtová pravidla
•Zákon o rozpočtových pravidlech Upravují se situace, které dosud českým právním řádem nebyli neřešené, kdy v oblasti programů evropské přeshraniční ... více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)
kolektiv autorů: Aktualizace III/3 Zákon o zaměstnanosti, Zákon o inspekci práce, Zákon o ne
•Zákon o zaměstnanosti Legislativně upravena systémová podpora by měla mít potenciál efektivně podpořit zachování pracovních míst v případě jejich oh ... více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)
Daněk Antonín: Poradce 1/2021 Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění s komentáře
Legislativní změny, přijímané v souvislosti s pandemií koronaviru, se dotýkají i oblasti zdravotního pojištění. Kromě toho se v uplynulých letech např ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)
neuveden: Aktualizace II/4 Občanský zákoník, Občanský soudní řád - Zákon č. 191/2020
Platná právní úprava týkající se vzniku, trvání a zániku dětských dluhů, tj. povinnosti nezletilých splnit peněžitý dluh, je obsažena v zákoně č. 89/2 ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)
Jouza Ladislav: 100 otázek a odpovědí Pandemický zákon s komentářem, OSVČ - Mimořádná opatř
Pandemický zákon s komentářem – Přinášíme úplné znění zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně někte ... více o knize

Naše cena: 143,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Další© 2000 - 2022 Jasminka.cz