Jasminka.cz - internetové knihkupectví Položek v košíku položek v košíku 0 0
Vyhledávání:

Hlavní stránka > Odborná literatura


 

 

Odborná literatura


Zobrazeno 141-160 výsledků z 858
řazených:
Wolfová Maryanne: Čtenáři, vrať se - Mozek a čtení v digitálním světě
Digitální média nejsou zlo. Ale s dávkováním raději opatrně. Spolu s rozšiřováním digitálních technologií se v posledních třiceti letech proměnil zp ...
více o knize

Naše cena: 287,- Kč - (sleva 10 %)

Doležal Adam: Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si klíčovou otázku, zda by za určitých podmínek v rámci legislativy měl ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

Mišovič Ján, Vacek Lubomír: Generační vnímání života naší společnosti
Kniha se zabývá pohledy čtyř generačních skupin, mladých lidí, mladší střední generace, starší střední generace a nejstarší věkové skupiny na hodnoty, ...
více o knize

Naše cena: 224,- Kč - (sleva 10 %)

Agha Petr: Lidská práva v mezikulturních perspektivách
Kolektivní monografie interdisciplinárního charakteru kriticky zkoumá koncept univerzality lidských práv z pohledu práva, politologie, sociologie, his ...
více o knize

Naše cena: 329,- Kč - (sleva 10 %)

Marková Hana: Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2019 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění zá ...
více o knize

Naše cena: 89,- Kč - (sleva 10 %)

Tůma Jiří: Obchod s neštěstím - Jak utéct exekutorovi z lopaty
Třináct exekutorských příběhů sepsal Jiří Tůma na základě svých bohatých praktických zkušeností v této oblasti. Historky jsou často drsné a odhalují, ...
více o knize

Naše cena: 206,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: DaÚ 3/2020 EET novela - Zdravotní pojištění:  změny, Místo plnění při dodán
Novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 80/2019 Sb., byla vedle dalších změn upravena dílčím způsobem také pravidla pro uplatňování DPH ...
více o knize

Naše cena: 197,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: Práce a mzdy 3/2020 Nová výše minimální mzdy - Pracovní cesta, Zaměstnanost
Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ...
více o knize

Naše cena: 170,- Kč - (sleva 10 %)

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš,: Zákon o právu na informace o životním prostředí - Praktický komentář
Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřís ...
více o knize

Naše cena: 359,- Kč - (sleva 10 %)

Radil Tomáš: Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech - Sociálně-psychologické mechanismy
Kniha se zaměřuje na sociálně-psychologické aspekty rozvoje společenských a politických podmínek vzniku a rozvoje fašistických a jiných vražedných rež ...
více o knize

Naše cena: 266,- Kč - (sleva 10 %)

Janečková Eva: GDPR - Řešení problémů v praxi obcí
Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejča ...
více o knize

Naše cena: 314,- Kč - (sleva 10 %)

Pravdová Markéta: Postavení jednatele - Právní a daňový pohled
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchod ...
více o knize

Naše cena: 215,- Kč - (sleva 10 %)

Pilík Václav: Zvláštní způsoby uzavírání smluv - Jednostranné sliby
Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, j ...
více o knize

Naše cena: 359,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: Daňové zákony 2020 - Daňové a mzdové zákony úplná znění zákonů platných k 1
V daňových a mzdových zákonech dochází průběžně, a hlavně ke konci roku k mnohým změnám. Účinnost těchto zákonů je většinou od 1. ledna. Publikace je ...
více o knize

Naše cena: 269,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: AKTUALIZACE II/2 - Úplné znění zákonů po novele: Trestní řád, Zákon o polic
Aktualizace II/2 - Úplné znění po novele: Trestní právo, Policie ČR, Soudní řád správní, Notářský řád Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po pos ...
více o knize

Naše cena: 80,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: AKTUALIZACE III/2 - Úplné znění zákonů po novele: Zpracování osobních údajů
Aktualizace III/2 - Úplné znění po novele: Zákon o zpracování osobních údajů, o platových poměrech státních zaměstnanců, Organizace a provádění sociál ...
více o knize

Naše cena: 80,- Kč - (sleva 10 %)

neuveden: AKTUALIZACE I/4 - Úplné znění zákonů po novele: Archivnictví a spisová služ
Aktualizace I/4 - Úplné znění po novele: Archivnictví a spisová služba, Finanční správa ČR, Daňový řád Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po po ...
více o knize

Naše cena: 53,- Kč - (sleva 10 %)

Clark Stuart: Neznámý vesmír v 10 kapitolách
Aktuální příručka o vesmíru a o tom, jak nás naše poslední objevy o hlubokém kosmu nutí přehodnocovat, co o něm vlastně víme a co ne. Dne 21. března 2 ...
více o knize

Naše cena: 251,- Kč - (sleva 10 %)

Fruthová Veronika, Novák Marek,: Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své ko-řeny v právu římském, které položilo ...
více o knize

Naše cena: 225,- Kč - (sleva 10 %)

Hladký Jan: Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV
Publikace „Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV“ obsahuje vzpomínky pracovníka Oddělení kosmického záření, vysokých energií a elementárních částic – ...
více o knize

Naše cena: 356,- Kč - (sleva 10 %)

 

Stránka: Předchozí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Další

 

© 2000 - 2021 Jasminka.cz